Dao vuốt cạnh nẹp PVC, Veneer < 0.8mm

Dao vuốt cạnh nẹp PVC, Veneer < 0.8mm

Giá: 1.200 K
Dao vuốt cạnh nẹp nhựa và nẹp chỉ Veneer (Made in Japan).
Dao sử dụng hệ dao trổ thông dụng bán sẵn trên thị trường thay thế đơn giản và hiệu quả. Chuyên sử lý cạnh thừa PVC mỏng từ 0.4 - 0.8mm.