Hệ thống phân phối

KHU VỰC MIỀN TRUNG

19/08/2016KevinDo

* Thành phố Đà Nẵng
Hotline. 093 540 5607 (Mr Tú)
Kho: 99 Chế Viết Tấn-Hoà Xuân-Đà Nẵng.
0935.446.558 - 0941.655.899
  Kinh doanh. 093 540 5607 (Mr Tú)
  Kỹ thuật. 091 934 2020 (Mr Đức)
                 091 350 1361  (Mr Cường)


* Thành phố Vinh
 
  57 đường Lê Viết Thuật - Nhà phân phối Ngọc Lâm

   Tel. 02388 699 299
   Hotline. 091 2228 278 (Mr Lâm)