Veneer lát cắt thân gỗ Óc Chó - Walnut Wood đường kính 600 đến 800mm - VN 60

Veneer lát cắt thân gỗ Óc Chó - Walnut Wood đường kính 600 đến 800mm - VN 60

Veneer lát cắt thân gỗ kỹ thuật đế vải
MS: VN.60
Kích thước theo sản phẩm có sẵn