Veneer Nu tự nhiên gỗ Bạch Dương kt: 1300*2500 mm- VN 09

Veneer Nu tự nhiên gỗ Bạch Dương kt: 1300*2500 mm- VN 09

Veneer Nu Gỗ tự nhiên
Nu gỗ cây Bạch Dương
MS: VN.09

Kích thước: 1300*2500*0.4 mm