Veneer tự nhiên Nu gỗ Hương Đá kt: 1300*2500mm - VN 13

Veneer tự nhiên Nu gỗ Hương Đá kt: 1300*2500mm - VN 13

Veneer tự nhiên Nu Gỗ Hương Đá
Nu gỗ cây Hương Đá
MS: VN.13

Kích thước: 1300*2500*0.45 mm