Máy dán cạnh 2 nồi keo EVA có 13 chức năng (12 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S768P

Máy dán cạnh 2 nồi keo EVA có 13 chức năng (12 chức năng dán sửa cạnh nẹp + 1 chức năng xịt vệ sinh keo) S8 - S768P

Giá: 538.000 K