Sơn bóng thủy tinh trong suốt nhanh khô

Sơn bóng thủy tinh trong suốt nhanh khô

Mã số:
Sơn mặt bóng gương thủy tinh - S881B
Sơn lót siêu trong san nền lấp tom - S813L
Sơn thủy tinh bóng gương cao cấp với tốc độ khô nhanh và độ bóng cao.
Sơn có thể đánh bóng lại nếu xưởng quá bụi hoặc bề mặt sơn bị sạn do quá trình phun không tốt.
Quy trình thi công:
* Sơn mặt ( tính theo kg ) tỷ lệ: / 0,8 ~1 / 1 tương ứng Sơn / Cứng / Xăng
* Sơn lót trong suốt ( tính theo kg ) tỷ lệ: / 1 / 3 tương ứng Sơn / Cứng / Xăng
* Trên ván phủ Veneer và gỗ tự nhiên nhẵn phẳng:
- Xả qua giấy nhám mịn 320 - 400, vệ sinh sạch bụi bẩn và dầu mỡ.
- Lót phủ sơn lót siêu trong S8  (phủ sơn 1 lớp hoặc 2 lớp tùy vào tiêu chuẩn của sản phẩm).
- Thời gian mỗi lớp sơn lót khô là 2 tiếng.
- Sau đó xả nhám sơn lót thật kỹ để đảm bảo lớp nền phẳng căng tuyệt đối.
- Sơn phủ sơn S8 thủy tinh bóng gương trực tiếp 4 lượt.
* Thời gian ráo mặt 15 - 25 phút.
* Thời gian khô để di chuyển và đảo mặt 2 tiếng.
* Thời gian khô hoàn toàn 6 - 8 tiếng tùy vào môi trường nhiệt độ và điều kiện thi công.
* Sau 12h có thể bọc Nilon đóng gói.

Thông tin kỹ thuật:
- Hàm lượng chất rắn %: 67.81
- Độ mịn um: 10
- Độ dính: mpa.s(25℃) : 3800
- Khô bề mặt/min: 20
- khô hoàn toàn/h: 22
- Độ cứng: H
- Chống khô nóng/cấp(90±2)℃,15min: 2
- Chống mài mòn(750g, 500 vòng) 0.0229
- Kháng nước: 24h 
- Kháng kiềm: 2h 
- Chống rượu: 8h 
- Chống ô nhiễm (trà, dấm): 1h 
- Chống mồ hôi: 2h 
- VOC(g/L): 426.9
- Benzen: 0.07%
- Tổng lượng Toluen, Etylbenzen, Xylen ≤ 30% 
- Dẫn xuất hydrocacbon của Halogen ≤ 0.1% 
Video tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSM8_eSoQ8