Thùng sơn trắng mờ loại 16kg

Thùng sơn trắng mờ loại 16kg

Mã số S802M
Sơn màu bóng gương cao cấp với tốc độ khô nhanh và độ bóng cao.
Sơn trực tiếp trên cán phủ Melamin hay MFC, gỗ nhựa hay tấm PVC.

Thông số kỹ thuật:
- Hàm lượng chất rắn %: 69.34
- Độ mịn um: 25
- Độ dính: mpa.s(25℃) : 5000
- Khô bề mặt/min: 15 - 20
- khô hoàn toàn/h: 8 - 20
- Độ cứng: 3H
- Chống khô nóng/cấp(90±2)℃,15min: 2
- Chống mài mòn(750g, 500 vòng) 0.0275
- Kháng nước: 24h  
- Kháng kiềm: 2h 
- Chống rượu: 8h 
- Chống ô nhiễm (trà, dấm): 1h 
- Tính chống ố vàng △E: 2.13
- VOC(g/L): 524.7
- Benzen: 0.02%
- Tổng lượng Toluen, Etylbenzen, Xylen : 19.43%
- Dẫn xuất hydrocacbon của Halogen ≤ 0.1%