Bao bì quy cách thùng chất Cứng 2kg

Bao bì quy cách thùng chất Cứng 2kg

Mã số  S802C
BẢNG GIÁ 
MÃ S8TÊN HÀNGĐVTQUY CÁCHĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN
S801BSơn trắng bóng Kg16kg/ thùng         150,000           2,400,000  
Kg4kg/thùng         155,000              620,000  
S802MSơn trắng mờ Kg16kg/ thùng         135,000           2,160,000  
Kg4kg/thùng         140,000              560,000  
S803LSơn lót trắng Kg16kg/ thùng           75,000           1,200,000  
Kg4kg/thùng           80,000              320,000  
S801CCứng trắng bóng Kg8kg/ thùng         180,000           1,440,000  
Kg2kg/thùng         185,000              370,000  
S802CCứng trắng mờ Kg8kg/ thùng         165,000           1,320,000  
Kg2kg/thùng         170,000              340,000