Bao bì quy cách Sơn S8 4kg

Bao bì quy cách Sơn S8 4kg

Mã số S801M
Sơn trắng mờ cao cấp với tốc độ khô nhanh và độ bóng cao.
Sơn trực tiếp trên cán phủ Melamin hay MFC, gỗ nhựa hay tấm PVC.

Thông số kỹ thuật:
- Hàm lượng chất rắn %: 76.55
- Độ mịn um: 18
- Độ dính: mpa.s(25℃) : 5500
- Khô bề mặt/min: 15 - 28
- khô hoàn toàn/h: 8 - 18
- Độ cứng: 2.5 - 3H
- Chống khô nóng/cấp(90±2)℃,15min: 2
- Chống mài mòn(750g, 500 vòng) 0.0256
- Kháng nước: 24h 
- Kháng kiềm: 2h 
- Chống rượu: 8h 
- Chống ô nhiễm (trà, dấm): 1h 
- Chống mồ hôi: 2h 
- VOC(g/L): 419.2
- Benzen: 0.03%
- Tổng lượng Toluen, Etylbenzen, Xylen: 22.32
- Dẫn xuất hydrocacbon của Halogen ≤ 0.1%