Veneer tự nhiên Sụn Nu gỗ Hồng - Sapele Pommele tính theo m2 - VN 11

Veneer tự nhiên Sụn Nu gỗ Hồng - Sapele Pommele tính theo m2 - VN 11

Giá: 1.000 K
Veneer Sụn Nu Gỗ Hồng - Sapele Pommele
MS: VN.11
Kích thước dầy 0.5 mm